Main menu

Pages

Dürüstlükten saygıya, başarılı ilişkilerin ihtiyaç duyduğu en önemli ahlak nitelikleri

Dürüstlükten saygıya, başarılı ilişkilerin ihtiyaç duyduğu en önemli davranış nitelikleri - AWRAQ
Bir sosyal medya sayfasında bir soru gündeme geldi: Bir kişinin başkalarıyla ilişkisini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu özellik nedir?

Cevaplar şöyleydi (dürüstlük, güvenilirlik, sadakat, iyi ahlaka bağlılık, fedakarlık ve en önemlisi saygı)

Başarılı ilişkilerin ihtiyaç duyduğu etiğin en önemli özellikleri

Dürüstlük, dürüstlük, bir sözü yerine getirme, aldatmama ve aldatmama gibi güzel ahlaklar hayatımızda önemlidir. Ahlak kurallarına bağlı kalma motivasyonu bir kişiden diğerine farklılık gösterebilir ve davranışları ve yaptığı eylemler üzerindeki büyük etkisi nedeniyle ve insanın davranışları, ağaç dallarının yerdeki kökleriyle ilişkili anlam ve nitelikleriyle tutarlı olduğu için bir kişinin hayatında büyük önem taşır. Orijinal düzeltme doğruysa, dal.

Etik, bir kişinin hayatının bireysel ve grup olarak temel direğidir ve toplumların yaşamı için gerekli, onsuz sağlıklı bir sosyal yaşamın kurulamayacağı bir insani gerekliliktir.

Dürüstlük:

Dürüst olmanın önemi, ister bireylerin ister insan toplumlarının hayatında birçok olumlu etkisinden kaynaklanmaktadır.Dürüstlük, kalbin aynasıdır, çünkü samimi bir insanın yüreğinin temizliğini iyi benliği ve saf ruhu ile ifade eder, dürüstlüğün en önemli özelliklerinden biri ve olumlu etkileri insanlar arasında güven ve sevgi yaratmasıdır. Dürüstlük, üyeleri birbirlerine dürüst davranan ve birbirlerine güvenen, toplum üyeleri arasında uyum, dayanışma ve dayanışma ruhunu güçlendiren işbirlikçi, sevgi dolu ve üretken bir topluluktur ve medeni ve gelişmiş toplumların en önemli özelliklerinden biri de sohbetin samimiyeti, eylemde dürüstlük, randevularda dürüstlük ve sözlerin yerine getirilmesidir. Sözleşmelere bağlılık, hakların yerine getirilmesi, dürüstlük taahhüdü başarıya ve başarıya götürür.

Yerine Getirme:

Saf samimiyetle bir nedene veya bir şeye bağlılığın etik bir sosyal niteliğidir. Sadakat, samimiyetin temelidir ve tüm samimiyet sadakat değildir, çünkü sadakat söylenmeyen bir eylem olabilir ve doğruluk sadece söylemede bulunur. Yani sadakat güzel bir insan niteliğidir, insan ona ulaştığında, insan ruhunun erdemlerine ulaştığı aşamalardan birine ulaşır ve sadakat, iyi zevkli ve cömert karakterli insanların sahip olduğu özelliktir.

Dürüstlük:

Bir kişinin sahip olduğu en güzel ahlak niteliklerinden biridir ve sadakatin pek çok yönü vardır, çünkü sır bir güven, beden bir emanettir ve sizden başka para biriktirirsiniz, bir güven, çocuklar güvendir, teklifinizden ve ailenizin teklifinden zevk alırsınız ve işiniz bir güvendir. Ve sahtekârlık tıpkı bir örümcek ağı gibidir, insanlar bu ağa düştüğünde sonuçlar onlara pahalıya mal olurken, hayatının her alanında dürüst olmaya karar veren doğru kararı seçmiştir, kaç hayat yok olmuştur? Dürüst olmama nedeniyle kaç ilişki soldu?

Kurban:

Son zamanlarda yaşamın baskıları nedeniyle, bir çatı altında yaşayan ve aynı havayı paylaşan, aynı duvarlar onları toplayan ama yine de bir arada yaşamayan birçok evimizi görüyoruz, yer onları birleştiriyor ve duyguları birleştirilmiyor, her biri diğerinden izole, tutarlı görünseler bile sefil evler , Duygularıyla soğuk. Evimizin çoğunda fedakarlık yoktu, bu yüzden güzel bir resmi kaçırdık ve bu, en güzel fedakarlıkların resimlerinden biri:

Herkes sabah uyandığında ve ailenin her ferdi iş yaptığında, annenin yükü hafiflemekte ve birçok annenin içinde yaşadığı ölümcül duygu, kocanın ve çocukların onu sömürmekte olduğu ve hiç kimse onun uğruna çaba ve zaman feda etmeyecektir. Bu harika durumda, ailenin her ferdi kendinden önce düşünür, çünkü baba, ailesinin her bir ferdinin ihtiyaçlarını karşılamak için istediğini satın almaz, anne kocasından hiçbir şey istemez, gelirse önce çocuklarının hiçbir şey kaçırmamasını sağlar. Bu resimde vaktini ailesine ayırmayan, karısına, işini ve aile görevlerini nasıl dengeleyeceğini bilen bir babaya, tüm aile üyeleri için mum ışığını seven bir anne ve çocuklar, bir eve ait olduklarını ve kendilerinden biraz zaman ve emek hak eden bir aileyi hırslarının ortasında unutmazlar. Birçok evde yıkılan ne kadar şaşırtıcı! Evlerimizin birçoğunda olmayan fedakarlık tek bir değer değil, ailenin büyük amacına dair işbirliği, aidiyet, sevgi, hoşgörü, kesinlik, samimiyet ve farkındalık ipliklerinin bir araya geldiği harika bir değerler dokusuydu ve maalesef çoğu evde parçalanmış entegre bir kumaştı!

Saygı:

 Bu yaşam biçimidir, çünkü sevgi ve saygı, bireyler arasındaki herhangi bir doğru ilişki için temel unsurlardır ve bunlardan biri yoksa, ilişkide o ilişkinin niteliğine bağlı olarak bir kusur meydana gelebilir.Evlilik ilişkisi sevgi ve saygıya dayanır ve aile üyeleri arasındaki ilişki de sevgi ve saygıya dayanmalıdır. Öncelikle saygı ve takdire dayalı olmak için, tüm işlemlerde ve tüm bireylere, onları sevsek de sevmesek de, hatta başkalarıyla iyi anlaşmayanlara saygı gösterilmesi gerektiğinden, başkalarına saygı, beyin yıkama yoluyla veya eğitim ve çalışma yoluyla değil, daha çok eğitimden gelir. Genç yaşta. Bir saygı kültürü, sadece işyerinde değil, her zaman, her durumda ve her durumda ve tüm insanlarda herkes için her yerde bir taleptir. Saygı bizimle birlikte büyür ve onunla birlikte büyür ve bizim için hava ve su gibidir ve hayatımızın her geçen gün saygı ve takdir görmesi için nesiller yetiştiririz.

Yani başta sorduğumuz soruya kısaca cevap verebiliriz:

Herhangi bir ilişkinin başkalarıyla devam edebilmesi için, bu ilişkinin dürüstlük, dürüstlük, sadakat, fedakarlık ve saygıya dayanması gerekir ve her biri diğerini tamamladığı için hiçbir nitelikten vazgeçilemez.

Izdehar Rahmow tarafından hazırlandı

reactions

Yorumlar

İçindekiler başlığı