Main menu

Pages

Entelektüel olgunluk, ne olduğu ve neyle ilgili olduğu ve entelektüel olarak nasıl olgun olunacağı

Entelektüel olgunluk - AWRAQ Topluluk Kağıtları

Entelektüel olgunluk nedir ve neyle ilgilidir?


Entelektüel olgunluk nedir?

Entelektüel olgunluk, insan zihninin hayatın karmaşık ve çok boyutlu konularını, karmaşık ve çok boyutlu konularını bilinçli ve doğru ve sağlam standartlara göre anlayıp kavrayabileceği bir aşamaya gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Düşüncenin seviyeleri vardır ve her birimizin diğerinden farklı bir düşüncesi vardır, fikirlerimizin çeliştiği ve çeşitlendiği veya belki de görüş ve inançlarına göre bazı insanların görüşleriyle örtüşmektedir.

Entelektüel olgunluk neyle ilgili?

Entelektüel olgunluk, bilinç ve algının tamamlanması olduğu için, bu, bir kişinin zekası ve başkalarının deneyimlerinden özümseme ve öğrenme yeteneği, düşünme kalıpları ve sosyal iletişim ile büyük ölçüde ilgili eğitimsel kazanım ve bir kişinin yaşıyla ilgili kişisel deneyimler, dolayısıyla yaşı büyüdükçe, yaşam deneyimleriyle daha geniş deneyim çemberi olduğunu gösterir. (Freud), "Sevmeyi ve çalışmayı öğrendiğimizde olgunlaşırız" diyor.

Yaşamımızdaki olgunluk, deneyim, anlayış ve verme yeteneği ile yakından ilgili olduğu için arzu ettiğimiz bir örnektir. Farklı insanlara ve onların farklı yaşam yollarına göre değişiklik gösterdiğinden ve entelektüel olgunluk yeni bir zihnin ve yeni bir düşüncenin doğuşunu hazırlayan çevre ile ilgili olduğundan ve deneyimlerin bilginin rafine edilmesinde büyük bir etkiye sahip olduğundan, olgunluğa ulaşma zamanlamasını belirlemek zordur ve ayrıca deneyim sahipleriyle iletişim vardır ve onlarla karıştırılması entelektüel gelişime büyük ölçüde yardımcı olur. Ayrıca okumayı, okumayı ve entelektüel gelişimdeki rolünü de unutmayın.

Entelektüel olarak olgun olman için ne gerekiyor?

İyi düşünmek ve olayların gidişatını bilmek ve doğrulamak için geniş bir alan yaratmalısınız, çünkü farklılıklar açısından size neler olduğu konusunda sabırlı olmanız ve etrafınızda olan her şey hakkında kararlar vermeye ve onları çok ciddiye almaya özen göstermelisiniz.

Birini entelektüel açıdan olgun olarak nasıl yargılayabiliriz?

Bir kişinin düşüncesinin olgunluk derecesi, bilişsel birikimi ve becerileriyle ilgilidir; ne kadar etkili olurlarsa, kişinin şeylerin gerçekliği konusundaki farkındalığı o kadar artar. Düşüncesinin olgunluğu, tüm kusurlarına ve çelişkilerine rağmen kendisiyle uzlaşmasının derecesiyle de ilgilidir ve algılarını ve fikirlerini sağlam düşünen bir kişi olmak için ne kadar değiştirebilir, ancak meseleleri daha doğru anlayabilir ve anlayabilir ve bu da başkalarına bağımlı olmayan bağımsız bir kişiliğin ortaya çıkmasına izin verir, Toplumla doğal bir şekilde etkileşime girer, başkalarına onu kontrol etme fırsatı vermeden onları etkiler ve etkiler.Düşüncesinde olgun bir kişi çevresi ile olumlu etkileşime girer.


Ezdihar Rahmow tarafından hazırlanmıştır


reactions

Yorumlar

İçindekiler başlığı